Schilderijen M-S

Henk Melgers 1899-1973

Henk Melgers vertrok na zijn opleiding aan de Academie Minerva te Groningen naar Amsterdam. Melgers keerde in 1925 terug naar Groningen en sloot zich daar aan bij de Groninger kunstkring ‘De Ploeg’. Zijn werken uit deze periode kenmerkten zich door hun expressionisme. Nadat Henk Melgers Groningen verliet werd zijn stijl steeds meer impressionistisch van aard. In 1933 besloot hij definitief naar Amsterdam te verhuizen en maakte hij kennis met het werk van Herman Kruyder. Tot 1933 nam Henk Melgers deel aan Ploeg-tentoonstellingen.

Titel : Landschap bij Ommen
Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 50 x 70 cm
Afmeting met lijst 63 x 83 cm
Mooi gelijst met de originle lijst
Gesigneerd Links onder

Gerhard Arij Ludwig Munthe Morgenstjerne (1875-1927)

Gerhard Munthe, Noor van afkomst, kreeg zijn opleiding aan de Academie van Düsseldorf, waar hij belangstelling opvatte voor het schilderen van strandgezichten. Na 1901 vestigde hij zich in het bij internationale schilders geliefde Hollandse vissersdorp Katwijk. Het bracht hem dicht bij de zee, het . strand en het doen en laten van de vissersbevolking wat hem voortdurend stof tot schilderen leverde. Katwijk was een van de laatste vissersdorpen aan de Hollandse kust waar nog gevist werd vanaf het strand.

Titel : Bomschuit voor anker bij zonsondergang
Olieverf op board
Afmeting board 18 x 24 cm
Afmeting met lijst 37 x 43 cm
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd Links onder

Portretten 19 eeuws 

Voorstelling ( Portretten ) van uitdrukkingen van verschillende mensen , zeer goed geschilderd een schilderij van hooge kwaliteit .

Olieverf op paneel
Afmeting paneel 17,5 x 37,5 cm
Afmeting met lijst 30 x 37,5 cm ( gelijst in de orginele flippo lijst )
Gesigneerd ?

Nicolaas Johannes ROOSENBOOM (1805-1880)

Roosenboom was een van de talentvolste leerlingen van A. Schelfhout, hetgeen in zijn zomer- en wintergezichten duidelijk naar voren komt. De lage horizon, aandacht voor verhalende details en balans tussen voor- en achtergrond nam hij van zijn leermeester over. De goede verkoop van zijn schilderijen stelde hem in staat veel te reizen, o.a. door Duitsland, België, Schotland en Engeland. Ook werkte hij enige tijd samen met de Belgische veeschilder E. Verboeckhoven. Musea: o.a. Frans Halsmuseum in Haarlem en Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.

Titel : Drukke dag op de rivier en een scheepswerf bij Kampen
Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 71 x 90 cm
Afmeting met lijst 104 x 124 cm
Mooi gelijst met de originle gouden orlementen lijst
Gesigneerd Links onder

Sipke Kool (1836-1902)

Sipke Kool woonde de eerste twintig jaar van zijn leven in Leeuwarden Daarna verhuisde hij naar Den Haag,waar hij les nam van de Friese histori-en genreschilder Christoffel Bischop Hij specaliseerde zich in het schilderen van Friese boereninterieurs, waarin hij,net als zijn leermeester,een voorkeur aan de dag legde voor een decoratieve compositie en kleine,gecomponeerde stillevens Ook schilderde hij bijbelse voorstellingen en Italiaanse landschappen Vanaf 1896 woonde de schilder in Blaricum Musea: o.a.Haags Gemeentemuseum

Olieverf op doek
Afmeting 27,5 x 35 cm  
Gesigneerd L.O

Taco Mesdag (1829 – 1902)
Mesdag, zoon van de Groninger bankier Klaas Mesdag en Johanna Willemina van Giffen, werkte evenals zijn jongere broer Hendrik Willem Mesdag in het bankiersbedrijf van zijn familie. Evenals Hendrik koos ook Taco uiteindelijk voor het schildersvak als beroep. Hij kreeg les van onder anderen Paul Gabriël. Mesdag is vooral bekend geworden als de schilder van het Drentse landschap.
De broers Mesdag speelden een belangrijke rol in het Haagse schilderkunstig genootschap Pulchri Studio, waarvan Hendrik jarenlang voorzitter en Taco penningmeester was.
Mesdag trouwde met de uit Hoogezand afkomstige schilderes Geesje van Calcar. Veel van zijn werk is door zijn weduwe geschonken aan het Groninger Museum. Op internet is een speciaal Museum Mesdagvancalcar ingericht met afbeeldingen van werk van Mesdag en Van Calcar en andere kunstenaars van de Haagse School.

Olieverf op paneel
Afmeting paneel 24,8 x 28,5 cm
Afmeting met lijst 46 x 50,5 cm ( in de originele lijst )
Gesigneerd L.O

Willem Minderman (1910 - 1985)

Willem Minderman werd op 13 augustus 1910 in Leiden geboren en overleed op 24 juli1985 in Den Haag. Hij volgde zijn opleiding bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij was een leerling van Henk Meijer en Arnold Smith. Hij gaf les aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Minderman was lid van Pulchri Studio, Verve 1951 - 1957 en de Haagse Etsclub. Werk van Minderman is te vinden in het Haags Gemeentemuseum en in de Rijkscollectie
Minderman werd ondermeer bekend als een van de promiente schilders van de Nieuwe Haagse School.

Olieverf op doek
Afmeting 45x 55 cm  
Gesigneerd L.O en rechts gedateerd 1942

Miniaturen beelden alle heel prominente Franse vorsten af: Lodewijk XIV en Lodeijwijk XV en Napoleon.

19 eeuws / Aquarel / twee met initialen 

Anton Mauve Zaandam 1838 - 1888 Arnhem

Anton Mauve is een van de bekendste schilders van de Haagse School. Zijn opleiding kreeg hij bij de dierenschilders P.F. van Os en Wouterus Verschuur. Ook werkte hij enige tijd in Oosterbeek met P.J.C. Gabriel. Landschap en dieren combineert hij in zijn schilderijen. Na enige omzwervingen vestigde hij zich in 1871 in Den Haag, later in Laren, waar hij vooral de heide schilderde met wollige schapenkuddes vervloeiend in de zilvergrijze tonen van het landschap. Een van zijn meest geliefde plekjes was een even buiten Laren gelegen stuk woeste grond, later Mauvezand genoemd.

Titel : Herder met zijn kudde
Aquarel
Afmeting beeldmaat 17 x 27 cm 
Afmeting met lijst 33 x 43 cm
Gelijst in een gallery lijst / met creme bies
Gesigneerd rechts onder

Pieter Adriaan C.Schipperus (1840-1929)

Rotterdam 1840-1929 Den Haag
De kunstschilder Pieter Adrianus Schipperus werd op 6 maart 1840 in Rotterdam geboren. Hij woonde en werkte aldaar en sedert 1910 te 's Gravenhage, waar hij op 4 oktober 1929 overleed. Hij was auto-didact. Schipperus zou aanvankelijk kunsthandelaar worden maar door een subsidievan koning Willem III werd hij in staat gesteld om van het schilderen zijn beroep te maken.
Hij begon met het schilderen van romantische landschappen en zee- en riviergezichten, meest in de omgeving van Haarlem en in Limburg. In 1910 vestigde hij zich in Den Haag, waarna hij veel stof voor zijn schilderijen opdeed in en rond Rotterdam. Schipperus was een knap aquarellist. Pas op latere leeftijd begon hij ook in olieverf te schilderen en bekwaamde zich in etsen en lithograferen.
Hij is onder andere bekend als schilder van bosgezichten en landschappen en heeft ontelbaar veel gouaches en aquarellen gemaakt. Zijn werk is in vele musea vertegenwoordigd.

Titel : Oude Gevangene poort / in Den Haag
Aquarel
Afmeting beeldmaat 23,5 x 18,5 cm 
Afmeting met lijst 32 x 26 cm
Gelijst in een gouden lijst uit de tijd
Gesigneerd rechts onder

Henricus Engelbert REYNTJENS (1817-1900) 

De zorgvuldig geschilderde genrevoorstellingen van de schilder H.E. Reijntjens waren in de 19e eeuw bijzonder populair. Meer nog dan de 17e-eeuwse Hollandse genrestukken waarop hij zich baseerde tonen ze een romantische of sentimentele gebeurtenis die rechtstreeks tot de verbeelding van zijn tijdgenoten sprak. Daarnaast besteedde de schilder ruim aandacht aan het waarheidsgetrouw weergeven van het - vaak historische - interieur en gebruikte hij fraaie, warme kleuren. Reijntjens, die zijn hele leven woonde en werkte in Amsterdam, leerde schilderen van de historieschilder J.A. Kruseman, die enkele jaren later ook David Bles onderwees.

Titel : cafe scene
Olieverf op paneel
Afmeting paneelmaat 21 x 27,5 cm
Afmeting met lijst 41 x 47 cm
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd rechts onder

Jan Gabrielsz. Sonje (Delft circa 1625-1707 Rotterdam)

Sonje Jan Gabrielsz (1625-1707) Nederlandse landschapsschilder uit de 17e eeuw, geboren in 1625 in Delft, stierf in 1707 in Rotterdam. Hij was een leerling van Adam Pynacker. In 1646 ging hij het gilde van Delft in. Het is in 1654 in Rotterdam bekend en hij trouwt met Elizabeth van juk in 1658, vervolgens Claesje Kerkennburgh in 1665 in Dordrecht. Hij was meerdere jaren inspecteur van de broederschap van Rotterdam. Het is een van de kunstenaars wiens werk gemakkelijk herkenbaar is en veel tafels produceerde. Hij schilderde bergachtige en bosrijke landschappen op de Italiaanse manier. De bomen waren zodanig vertegenwoordigd met talent en waarheid dat het heel gemakkelijk was om de soort te herkennen aan gebladerte en vorm. De karakters, de dieren hebben een zeer aangename uitstraling. Hij wist de schoonheid van al hun diepte en schoonheid terug te geven door met name een palet van rijke en nette kleuren te gebruiken.

Collectie Goudstikker /Jacques Goudstikker

Titel : Italiaans landschap
Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 54 x72 cm
Afmeting met lijst 80,5 x 98 cm / lijst is genummerd / en gestempeld
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd