Schilderijen M-S

Harry Maas (1906-1982)

Maas heeft van jongs af aan een passie voor tekenen en schilderen. Na de verhuizing van de familie in juli 1931 naar Eindhoven ontwikkelt hij zichzelf verder en trekt zich op aan de kunst- broeders bij de Eindhovense Schetsclub. Hij toont zijn werk met name op groepstentoonstellingen van Kunstkring In Consten Een, Eindhovense Schetsclub, De Zuid-Nederlandsche Onafhankelijken, Bredasche Kunstkring en van Kunstkring De Kempen na de Tweede Wereldoorlog. Na 1950 exposeert hij nauwelijks meer. Hij heeft inmiddels een kring van bewonderaars opgebouwd en via vaste kunsthandels vindt zijn werk de weg naar kopers. In 1974 treedt hij te Nijmegen in het huwelijk met Netty Michels. Omstreeks 1950 ontstaan er naar aanleiding van reizen naar Engeland en Frankrijk veel stadsgezichten en landschappen. Het vrouwelijkschoon halfgekleed of pikant naakt loopt als een rode draad door zijn werk en de talloze, uitgewerkte of schetsmatige naakten van voor hem poserende (school)meisjes hebben hem grote bekendheid gegeven. Literatuur: Harry Maas ?Schilder van het stadsleven en vrouwelijk schoon? Peter Thoben, Pieter Scheen

Evert MOLL (1878-1955)

Evert Moll woonde en werkte tussen 1895 tot 1930 in Voorburg, Londen, Parijs, Den Haag, en Rotterdam. Hij vestigde zich vervolgens in Den Haag. Daar kreeg hij raadgevingen van Willen Maris en vormde zich verder zelf. Hij werkte veel in opdracht van kunsthandelaren in de Verenigde Staten en in Canada. Schilderde landschappen, maar vooral rivier, zee- en havengezichten en in zijn laatste jaren ook stillevens. Werk van Evert Moll bevindt zich o.a. in de Rijkscollectie, het Zuiderzeemuseum en het museum Boymans-van Beuningen. Evert Moll was geen hemelbestormer en geen kunstenaar met een onverzadigbare vernieuwingsdrang. Nieuwe ontwikkelinmhen gingen schijnbaar onopgemerkt aan hem voorbij. Hij bleef trouw aan zich zelf en aan de beginselen van de Haagse School. Evert Moll is vooral bekend van zijn ruim duizend havengezichten. Bijster veel is er van deze schilder niet bekend. Wel, dat hij graag en vaak vertoefde in de Rotterdamse haven. Het reilen en zeilen in een haven,de drukte en de traagheid van de kollosale zeeschepen boeiden hem mateloos. Hij hield van de geur van het water, de stookolie en de wind. Evert Moll was meer dan een schilder van havengezichten. Ruim de helft van zijn totale oeuvre bestaat uit landschappen, stadsgezichten en bloemstillevens. Ook als Moll landschappen en stadsgezichten schilderde, kon hij het niet laten om veel water te schilderen. Veel van zijn landschappen zijn geschilders vanaf of met uitzicht op het water. Evert Moll, geboren in Voorburg en praktisch zijn hele leven wonend in een wijde cirkel tussen Den Haag en Rotterdam is autodidact. Van jongs af aan is hij bevriend met Albert Roelofs, de zoon van de beroemde Haagse School schilder Willem Roelofs. In huize Roelofs komt hij in aanraking met kunstenaars die rond de eeuwwisseling het kunstklimaat in Nederland bepaalden. Moll kon het zich aanvankelijk veroorloven te schilderen wat hij wilde. Hij leidt dan ook een relatief zorgeloos leven, totdat zijn vader in 1908 failliet wordt verklaard. Dan wordt het flink aanpoten om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat Moll zijn levenlang trouw bleef aan de principes van de Haagse School, betekent niet dat hij geen ontwikkeling doormaakte. Naarmate hij ouder werd, maakten zijn aanvankelijke sobere kleurgebruik en brede penseelstreken plaats voor rijker en gevarieerder kleuren en een fijnere verftoets. Moll schilderde vooral buiten. Met zijn klapstoel en het papier op schoot zat hij aan de waterkant. Veel van zijn werken zijn van hetzelfde formaat: 19 bij 31 centimeter. Dit is precies het formaat van zijn schilderskist die hij als 'onderzetter" gebruikte. Deze paneeltjes dienden vaak als voorbeeld voor de grotere werken die in zijn atelier ontstonden. Bron ; rkd , scheen               

Titel : 

Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 40 x 60 cm 
Afmeting met lijst 52 x 72 cm 
Gelijst in de originele lijst / kleur crem 
Gesigneerd Links onder

Pieter Gerardus SJAMAAR (1819-1876)

De schilder is geboren in Den Haag waar hij tijdens zijn leven woonde en werkte. Hij stond bekend als de schilder van kaarslichttaferelen. Ook van stadstaferelen en interieurs met figuren. Hij had vele tentoonstellingen in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Parijs, New York en Londen. Werk van de schilder maakt deel uit van de collectie van; Museum Pontoise– Mosseleter . Haags Gemeente Museum– Avondmarkt voor het Stadhuis in Den Haag.

 

Titel : Dame bij het licht 

Olieverf op paneel
Afmeting paneel 21 x 24 cm 
Afmeting met lijst 36 x 38 cm 
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd Rechts onder Gedateerd 1867

                                                                   

Alberta Johanna Meijer-Smetz (1893-1953)

Alberta woonde en werkte in Amstelveen, Amsterdam, Laren en daarna in Blaricum. Zij schilderde, aquarelleerde en tekende bij voorkeur bloemen en stillevens met bloemen. Zij was tevens kunstnijveraarster en maakte ook veel kleuretsen en gravures. Ook heeft zij voor bloemkwekerijen catalogi ontworpen, veel boeken geillustreerd en plaatjes gemaakt voor verzamelalbums. Zij was lid van B.K. Laren-Blaricum.
Geregistreerd kunstenaar (RKD).

Titel : stilleven (Oost Indische kers )

Gouache op papier
Afmeting Papier 16 x 17 cm
Afmeting met lijst 19 x 20 cm
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd Rechts onder

Gerhard Arij Ludwig Munthe Morgenstjerne (1875-1927)

Gerhard Munthe, Noor van afkomst, kreeg zijn opleiding aan de Academie van Düsseldorf, waar hij belangstelling opvatte voor het schilderen van strandgezichten. Na 1901 vestigde hij zich in het bij internationale schilders geliefde Hollandse vissersdorp Katwijk. Het bracht hem dicht bij de zee, het . strand en het doen en laten van de vissersbevolking wat hem voortdurend stof tot schilderen leverde. Katwijk was een van de laatste vissersdorpen aan de Hollandse kust waar nog gevist werd vanaf het strand.

Titel : Bomschuit voor anker bij zonsondergang

Olieverf op board
Afmeting board 18 x 24 cm
Afmeting met lijst 37 x 43 cm
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd Links onder

Portretten 19 eeuws 

Voorstelling ( Portretten ) van uitdrukkingen van verschillende mensen , zeer goed geschilderd een schilderij van hooge kwaliteit .

Titel : Portretten

Olieverf op paneel
Afmeting paneel 17,5 x 37,5 cm
Afmeting met lijst 30 x 37,5 cm ( gelijst in de orginele flippo lijst )
Gesigneerd ?

Nicolaas Johannes ROOSENBOOM (1805-1880)

Roosenboom was een van de talentvolste leerlingen van A. Schelfhout, hetgeen in zijn zomer- en wintergezichten duidelijk naar voren komt. De lage horizon, aandacht voor verhalende details en balans tussen voor- en achtergrond nam hij van zijn leermeester over. De goede verkoop van zijn schilderijen stelde hem in staat veel te reizen, o.a. door Duitsland, België, Schotland en Engeland. Ook werkte hij enige tijd samen met de Belgische veeschilder E. Verboeckhoven. Musea: o.a. Frans Halsmuseum in Haarlem en Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.

Titel : Drukke dag op de rivier en een scheepswerf bij Kampen

Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 71 x 90 cm
Afmeting met lijst 104 x 124 cm
Mooi gelijst met de originle gouden orlementen lijst
Gesigneerd Links onder

 

Taco Mesdag (1829 – 1902) 

Mesdag, zoon van de Groninger bankier Klaas Mesdag en Johanna Willemina van Giffen, werkte evenals zijn jongere broer Hendrik Willem Mesdag in het bankiersbedrijf van zijn familie. Evenals Hendrik koos ook Taco uiteindelijk voor het schildersvak als beroep. Hij kreeg les van onder anderen Paul Gabriël. Mesdag is vooral bekend geworden als de schilder van het Drentse landschap.
De broers Mesdag speelden een belangrijke rol in het Haagse schilderkunstig genootschap Pulchri Studio, waarvan Hendrik jarenlang voorzitter en Taco penningmeester was.
Mesdag trouwde met de uit Hoogezand afkomstige schilderes Geesje van Calcar. Veel van zijn werk is door zijn weduwe geschonken aan het Groninger Museum. Op internet is een speciaal Museum Mesdagvancalcar ingericht met afbeeldingen van werk van Mesdag en Van Calcar en andere kunstenaars van de Haagse School.

Titel : Zeegezicht

Olieverf op paneel
Afmeting paneel 24,8 x 28,5 cm
Afmeting met lijst 46 x 50,5 cm ( in de originele lijst )
Gesigneerd Links onder

Willem Minderman (1910 - 1985)

Willem Minderman werd op 13 augustus 1910 in Leiden geboren en overleed op 24 juli1985 in Den Haag. Hij volgde zijn opleiding bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij was een leerling van Henk Meijer en Arnold Smith. Hij gaf les aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Minderman was lid van Pulchri Studio, Verve 1951 - 1957 en de Haagse Etsclub. Werk van Minderman is te vinden in het Haags Gemeentemuseum en in de Rijkscollectie
Minderman werd ondermeer bekend als een van de promiente schilders van de Nieuwe Haagse School.

 

Miniaturen beelden alle heel prominente Franse vorsten af: Lodewijk XIV en Lodeijwijk XV en Napoleon.

Titel : Prominente Franse vorsten

19 eeuws / Aquarel / twee met initialen 

Anton Mauve Zaandam 1838 - 1888 Arnhem

Anton Mauve is een van de bekendste schilders van de Haagse School. Zijn opleiding kreeg hij bij de dierenschilders P.F. van Os en Wouterus Verschuur. Ook werkte hij enige tijd in Oosterbeek met P.J.C. Gabriel. Landschap en dieren combineert hij in zijn schilderijen. Na enige omzwervingen vestigde hij zich in 1871 in Den Haag, later in Laren, waar hij vooral de heide schilderde met wollige schapenkuddes vervloeiend in de zilvergrijze tonen van het landschap. Een van zijn meest geliefde plekjes was een even buiten Laren gelegen stuk woeste grond, later Mauvezand genoemd.

Titel : Herder met zijn kudde

Aquarel
Afmeting beeldmaat 17 x 27 cm 
Afmeting met lijst 33 x 43 cm
Gelijst in een gallery lijst / met creme bies
Gesigneerd Rechts onder

Pieter Adriaan C.Schipperus (1840-1929)

Rotterdam 1840-1929 Den Haag
De kunstschilder Pieter Adrianus Schipperus werd op 6 maart 1840 in Rotterdam geboren. Hij woonde en werkte aldaar en sedert 1910 te 's Gravenhage, waar hij op 4 oktober 1929 overleed. Hij was auto-didact. Schipperus zou aanvankelijk kunsthandelaar worden maar door een subsidievan koning Willem III werd hij in staat gesteld om van het schilderen zijn beroep te maken.
Hij begon met het schilderen van romantische landschappen en zee- en riviergezichten, meest in de omgeving van Haarlem en in Limburg. In 1910 vestigde hij zich in Den Haag, waarna hij veel stof voor zijn schilderijen opdeed in en rond Rotterdam. Schipperus was een knap aquarellist. Pas op latere leeftijd begon hij ook in olieverf te schilderen en bekwaamde zich in etsen en lithograferen.
Hij is onder andere bekend als schilder van bosgezichten en landschappen en heeft ontelbaar veel gouaches en aquarellen gemaakt. Zijn werk is in vele musea vertegenwoordigd.

Titel : Oude Gevangene poort / in Den Haag

Aquarel
Afmeting beeldmaat 23,5 x 18,5 cm 
Afmeting met lijst 32 x 26 cm
Gelijst in een gouden lijst uit de tijd
Gesigneerd Rechts onder

Henricus Engelbert REYNTJENS (1817-1900) 

De zorgvuldig geschilderde genrevoorstellingen van de schilder H.E. Reijntjens waren in de 19e eeuw bijzonder populair. Meer nog dan de 17e-eeuwse Hollandse genrestukken waarop hij zich baseerde tonen ze een romantische of sentimentele gebeurtenis die rechtstreeks tot de verbeelding van zijn tijdgenoten sprak. Daarnaast besteedde de schilder ruim aandacht aan het waarheidsgetrouw weergeven van het - vaak historische - interieur en gebruikte hij fraaie, warme kleuren. Reijntjens, die zijn hele leven woonde en werkte in Amsterdam, leerde schilderen van de historieschilder J.A. Kruseman, die enkele jaren later ook David Bles onderwees.

Titel : cafe scene

Olieverf op paneel
Afmeting paneelmaat 21 x 27,5 cm
Afmeting met lijst 41 x 47 cm
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd Rechts onder

Jan Dircksz Both ( 1615/18 - 1652 )
Jan Both was een zoon van glasschilder Dirk Both. Wanneer hij precies geboren werd is onbekend. Van 1634 tot 1637 betaalde zijn vader lesgeld voor hem aan een onbekende schilder. Aangenomen wordt dat hij aan het begin van die periode tussen de 12 en 16 jaar oud was. Volgens Joachim von Sandrart was hij een leerling van Abraham Bloemaert, evenals zijn broer Andries. De twee broers trokken naar Italië, waar Andries vanaf 1635 vermeld wordt, en Jan vanaf 1638. Twee laar lang bewoonden ze samen een huis in Rome. Jan en Andries werden er lid werd van de Bentvueghels, een vereniging van voornamelijk Nederlandse en Vlaamse kunstenaars werkzaam in Rome.[1] In 1641 reisden ze naar Venetië, waar Andries in maart 1642 stierf. Jan keerde terug naar Utrecht en werd daar lid van het schildersgilde. Hij leidde een aantal andere schilders op, en werd gesteund door de Utrechtse verzamelaar baron van Wyttenhorst. Na zijn dood werd hij begraven in de Buurkerk.Net als een groep andere Nederlandse schilders in Italië (vooral afkomstig uit Utrecht en Haarlem) schilderde Both uitsluitend Italiaans aandoende landschappen. Zij worden daarom wel italianisanten genoemd. Een gouden zon schijnt door het gebladerte van een heuvelachtig landschap, gestoffeerd met enkele figuurtjes. Het schilderen van deze figuurtjes liet hij overigens vaak over aan anderen. In Italië was dat zijn broer Andries, terug in Utrecht waren het Cornelis van Poelenburch, Nicolaus Knüpfer en Jan Baptist Weenix.

Collectie Goudstikker /Jacques Goudstikker

Titel : Italiaans landschap

Olieverf op doek
Afmeting doekmaat 54 x72 cm
Afmeting met lijst 80,5 x 98 cm / lijst is genummerd / en gestempeld
Gelijst in de originele lijst
Gesigneerd 

Herkomst van dit kavel is geverifeerd met en niet problematische bevonden door het kunstverliesregister 

.